Referencie

2016
arrow   Obchodný reťazec
      - stavebný servis, investície a údržba (52 prevádzok, 24 hod. servis, 365 dní v roku)
Hairline
arrow   RZ Slovakia
      - stavebné práce
Hairline
arrow   VOD-EKO
      - stavebné práce
Hairline
arrow   Steel Plan
      - výroba a montáž OK
Hairline
arrow   Xepap
      - stavebný servisK
Hairline
arrow   Bučina DDD
      - zámočnícke práce, stavebný servis
Hairline

2015
arrow   Obchodný reťazec
      - stavebný servis, investície a údržba (52 prevádzok, 24 hod. servis, 365 dní v roku)
Hairline
arrow   SKL mechanic
      - výroba a montáž OK
Hairline
arrow   Solid Trading
      - výroba a montáž oceľovej haly
Hairline
arrow   Steel Plan
      - výroba a montáž OK
Hairline
arrow   Pardalon
      - výroba a montáž oceľovej haly
Hairline

2014
arrow   Obchodný reťazec
      - stavebný servis, investície a údržba (52 prevádzok, 24 hod. servis, 365 dní v roku)
Hairline
arrow   Masív Banská Bystrica
      - rekonštrukcia výrobných priestorov
Hairline
arrow   TOOŽ Žilina
      - rekonštrukcia kancelárskych priestorov
Hairline
arrow   Ermont Banská Štiavnica
      - výroba oceľovej haly
Hairline

2013
arrow   Obchodný reťazec
      - stavebný servis, investície a údržba (40 prevádzok, 24 hod. servis, 365 dní v roku)
Hairline
arrow   Rodinné domy Badín , Sliač
      - rekonštrukcia rodinných domov Badín, Sliač
arrow   OP Centrum Senec
      - rekonštrukcia objektu OP Centrum Senec
Hairline

2012
arrow   Obchodný reťazec
      - stavebný servis, investície a údržba (40 prevádzok, 24 hod. servis, 365 dní v roku)
Hairline

2011
arrow   Obchodný reťazec
      - stavebný servis, investície a údržba (40 prevádzok, 24 hod. servis, 365 dní v roku)
Hairline
arrow   Elkond Trstená
      - rekonštrukcia výrobných hál, fasáda
Hairline
arrow   Kerabell Bratislava
      - obklady, dlažby keramické
Hairline
arrow   SVB bytové družstvo Banská Bystrica
      - fasáda
Hairline
arrow   Gaudí Slovakia
      - stavebný servis, nové prevádzky
Hairline
arrow   Vária Banská Bystrica
      - rekonštrukciakau
Hairline

2010
arrow   PEPAS,Banská Bystrica
      - bytový dom - zateplenie fasády
Hairline
arrow   GAUDI
      - obchodné priestory - vnútorný interiér v prevádzkach Bratislava,Piešťany
Hairline
arrow   BK Construction, s.r.o.
      - Hotel Žabotova - fasáda
      - Plyfunkčný objekt Piešťany - HSV práce
Hairline
arrow   Obchodný reťazec
      - Obchodný reťazec - sklad paliet Spišská Nová Ves
      - údržba + servis v obchodnom reťazci
Hairline
arrow   SVB, Železničiarska 9,BB
      - bytový dom Železničiarska
Hairline
arrow   Mesto Banská Bystrica
      - Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Tr.SNP 20,BB
Hairline
arrow   ŠTICH,spol.s r.o.
      - polyfunkčné centrum Nám. Matice Slovenskej v Žiari nad Hronom
Hairline

2009
arrow   MIS-údržba ciest a komunikácií, s.r.o.
      - prestrešenie objektu dielní
Hairline
arrow   Obchodný reťazec
      - Obchodný reťazec Prešov - údržba + servis v obchodnom reťazci
Hairline
arrow   CS Real, s.r.o.
      - skladová hala
Hairline
arrow   Katastrálny úrad v Banskej Bystrici
      - rekonštrukcia priestorov správy katastra B.B.
Hairline
arrow   Provet, spol.s r.o.
      - Plynofikácia a stavebné úpravy objektov spoločnosti Elkond HHK a.s.
Hairline
arrow   BK Construction, s.r.o.
      - Hotel Žabotova - fasáda
      - polyfunkčný objekt Piešťany - HSV práce
Hairline

2008
arrow   Ekostav Slovakia
      - výstavba obytného súboru Donovaly – bytový dom, hrubá stavba
Hairline
arrow   Slovenská technická univerzita
      - rekonštrukcia multimedialneho centra STU v študentskom domove Mladosť – Bratislava
Hairline
arrow   HC 05 Banská Bystrica
      - rekonštrukčné práce na zimnom štadione – nebytové priestory VIP
Hairline
arrow   MIS Banská Bystrica
      - nadstavba administratívnej časti a prestrešenie dielní
Hairline
arrow   Progres – HL, s.r.o.
      - Rekonštrukčné práce na objekte Zvonica a klub dôchodcov v Kremničke
Hairline
arrow   Katastrálny úrad v Banskej Bystrici
      - rekonštrukcia kancelárskych priestorov a socialnych zariadení
      – Správa katastra Poltár
Hairline
arrow   Obchodný reťazec
      - komplexná rekonštrukcia obchodných domov
      - Žilina, Piešťany, Poprad, Komárno, Liptovský Mikuláš
      - Dunajská Streda, Zvolen, Nové Zámky
      - Trenčín, Michalovce
      - Centrála Bratislava – nadstavba a prístavba administratívnej časti
Hairline

2007
arrow   Hotel Lux Banská Bystrica
      - komplexná rekonštrukcia, fasáda
Hairline
arrow   Varia spol. s r.o. Banská Bystrica
      - oprava, údržba budov
Hairline
arrow   Obchodný reťazec
      - komplexná rekonštrukcia obchodných domov
      - Topolčany, Prievidza, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Ružomberok, Šaľa
      - Levice, Hlohovec, Dunajská Streda, Žilina, Komárno, Poprad
Hairline
arrow   Špecializovaný blok predajne Zvolen
      - murárske práce, fasáda
Hairline
arrow   Katastrálny úrad Banská Bystrica
      - oprava, údržba budov Žiar nad Hronom, Brezno, Žarnovica, Banská Štiavnica
Hairline
arrow   Ekostav Slovakia spol. s r.o.
      - bytový dom, hrubá stavba
Hairline

2006
arrow   Vivatex Šport Michalovce
      - modernizácia areálu Hotela Dixon Banská Bystrica
Hairline
arrow   Tatrabanka Banská Bystrica
      - rekonštrukcia
Hairline
arrow   Vedecká knižnica Banská Bystrica
      - dlažby keramické
Hairline
arrow   Audioscan spol. s r.o. Banská Bystrica
      - stavebné úpravy pre CT – Atention Nové Mesto nad Váhom
Hairline
arrow   Delta spol. s r.o. Banská Bystrica
      - polyfunkčný objekt Partizánska cesta, komplexná rekonštrukcia
Hairline
arrow   Obchodný reťazec
      - komplexná rekonštrukcia obchodných domov
      - Bratislava I, Bratislava II, Trnava, Prešov
      - Banská Bystrica, Žilina, Košice I, Košice II
Hairline
arrow   Okresná prokuratúra Zvolen
      - nadstavba a rekonštrukcia strechy
Hairline
arrow   Bytový dom Donovaly
      - spodná stavba
Hairline
arrow   Hotel Lux Banská Bystrica
      - komplexná rekonštrukcia, fasáda
Hairline

2005
arrow   Meander Oravice
      - obklady, dlažby keramické
Hairline
arrow   Flexim spol. s r.o. Slovenská Ľupča
      - rekonštrukcia výrobnej a opravárenskej dielne
Hairline
arrow   Studnička Staré Hory
      - spevnené plochy
      - obklady podľadové /oporný múr/
Hairline
arrow   Audioscan spol. s r.o. Banská Bystrica
      - stavebné úpravy pre CT – Atention Levice
Hairline
arrow   Ľudová banka Bratislava
      - komplexná rekonštrukcia
Hairline
arrow   Vivatex Šport Michalovce
      - modernizácia areálu Hotela Dixon Banská Bystrica
Hairline
arrow   Výrobný areál Continentál Tevez Zvolen
      - obklady, dlažby, SDK konštrukcie
Hairline
arrow   Avec spol. s r.o. Banská Bystrica
      - maľby a nátery
Hairline
arrow   Varia spol. s r.o. Banská Bystrica
      - oprava, údržba budov
Hairline